Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 377 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rinse Melles
Jan de Haan

Adres: Donkerbroek 261=299

Gecontroleerd