Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 378 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Koenen
Hendrik Veenstra

Adres: Donkerbroek 263=300

Gecontroleerd