Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 387 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ynze Reinders de Haan
Jouke Koning
Hilbrand Bergsma

Adres: Donkerbroek 272=310

Gecontroleerd