Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 388 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gerke Wilman

Adres: Donkerbroek 273=311

Gecontroleerd