Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 389 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Binne Haisma
Jan Koenen
Jelle Bergsma (Wed.)
Lieuwe van der Lei
Jan Koenen

Adres: Donkerbroek 274=312

Gecontroleerd