Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 390 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sjoeke Dorenbos (Wed. Zweitze Posthumus)
Klaas Bruggink

Adres: Donkerbroek 175a=313

Gecontroleerd