Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 392 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjalke Jonker

Adres: Donkerbroek 275c=315

Gecontroleerd