Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 398 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ype Roijinga

Adres: Donkerbroek 278=320

Gecontroleerd