Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 402 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Anne Gorter

Adres: Donkerbroek 323a

Gecontroleerd