Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 406 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Veenstra

Adres: Donkerbroek 280a=327

Gecontroleerd