Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 414 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Trijntje Feenstra (Wed. Linze van der Veer)

Adres: Donkerbroek 286=334

Gecontroleerd