Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 417 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Geert Pool

Adres: Donkerbroek 289=337

Gecontroleerd