Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 420 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hessel Haanstra (Wed. Roelofje Postma)
Jan Siegersma
Anne Kramer

Adres: Donkerbroek 292=340

Gecontroleerd