Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 421 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wijmer Hoekstra
Evert van Gans

Adres: Donkerbroek 293=341

Gecontroleerd