Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 427 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Durk Kronemeijer
Iebele Kronemeijer

Adres: Donkerbroek 298=347

Gecontroleerd