Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 430 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Bartele van der Werff

Adres: Donkerbroek 301=350

Gecontroleerd