Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 434 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sietse de Boer

Adres: Donkerbroek 304=354

Gecontroleerd