Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 437 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ruurd Bergsma

Adres: Donkerbroek 307=357

Gecontroleerd