Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 438 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Barteld Nauta
Nauta Oost

Adres: Donkerbroek 308=358

Gecontroleerd