Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 440 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Teije Wobbes
Iemkje van der Wal (Wed. Anne Hoekstra)
Pieter Veenstra

Adres: Donkerbroek 309=359

Gecontroleerd