Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 441 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Freek Roijinga
Marinus Meindert

Adres: Donkerbroek 310=360

Gecontroleerd