Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 442 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Poppe Hooijsma

Adres: Donkerbroek 310aI = 361

Gecontroleerd