Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 444 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gosse van der Heide
Anne Kromhout
Kornelis de Haan

Adres: Donkerbroek 311=353=363

Gecontroleerd