Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 446 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Deelstra
Martha Nijboer (Wed. Willem Rinsma)
Wijtze Rinsma

Adres: Donkerbroek 313=365

Gecontroleerd