Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 447 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Taekema
Albert Nijholt

Adres: Donkerbroek 314=366

Gecontroleerd