Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 450 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Heida

Adres: Donkerbroek 316=368

Gecontroleerd