Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 456 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Geert Postma
Lijkele Oppers (Wed.)
Hepke Taekema

Adres: Donkerbroek 319=374

Gecontroleerd