Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 457 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fokke Klooster
Hinke Sijtsema
Sake Siegersma

Adres: Donkerbroek 320=375

Gecontroleerd