Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 462 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjeerd Leistra
Harmen van Aarsen
Geert Hendrik Oosterhuis

Adres: Donkerbroek 322 = 377 (vervolgkaart)

Gecontroleerd