Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 463 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Klooster

Adres: Donkerbroek 323=378

Gecontroleerd