Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 464 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Klooster

Adres: Donkerbroek 378

Gecontroleerd