Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 469 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Veenstra
Jan Brouwer (Wed.)
Jan Veenstra

Adres: Donkerbroek 381a

Gecontroleerd