Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 470 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Abraham Veenstra

Adres: Donkerbroek 326=382

Gecontroleerd