Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 473 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willem Veldkamp

Adres: Donkerbroek 329=385

Gecontroleerd