Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 474 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Karste Visser

Adres: Donkerbroek 330=386

Gecontroleerd