Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 475 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter Bergsma

Adres: Donkerbroek 386a

Gecontroleerd