Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 476 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacob Prins
Aize Stoker
Jacob Drost

Adres: Donkerbroek 331=387

Gecontroleerd