Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 479 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wed. Hendrik Baron

Adres: Donkerbroek 332 = 389

Gecontroleerd