Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 481 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Jans Visser
Jan Bernardus Visser

Adres: Donkerbroek 334=392

Gecontroleerd