Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 483 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rindert Reijenga

Adres: Donkerbroek 335=393

Gecontroleerd