Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 484 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Chr. School

Adres: Donkerbroek 336 = 394

Gecontroleerd