Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 487 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Lammert Postma

Adres: Donkerbroek 339 = 397

Gecontroleerd