Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 489 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Durk Veenstra
Sipke Nuwolt
Hendrik Koopmans (Wed)
Marcus Dijkstra

Adres: Donkerbroek 398

Gecontroleerd