Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 490 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Reinse Johannes Bergsma
Koop Dedden

Adres: Donkerbroek 341=399

Gecontroleerd