Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 491 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Koop Dedden

Adres: Donkerbroek 399

Gecontroleerd