Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 495 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ymke Heida

Adres: Donkerbroek 346a = 403

Gecontroleerd