Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 496 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Foppe Klooster

Adres: Donkerbroek 403a

Gecontroleerd