Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 501 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjalkje van der Woude (Wed. Thomas Betten)

Adres: Donkerbroek 349a=408

Gecontroleerd