Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 505 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Donker
Catharinus Vries
Tjitske van der Wal (Wed. Ernst Bruinsma)

Adres: Donkerbroek 352=412

Gecontroleerd