Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 510 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen Oldersma
Hendrik Hendriks Bosma (Wed.)

Adres: Donkerbroek 355=415

Gecontroleerd